Ritounèl

Par Sony Coppry

Thème : Autres / Divers

Format : Roman (134x204)

Nombre de pages : 62

Date de publication : 06/01/2016

ISBN : 9782332996381

Disponible

Livre papier
10,50 €

Livre numérique : format Pdf
1,99 €

Résumé

Ritounèl-Lè ou an mouvman sé dé ou twa mo kréyol an maké an 2014. Tout moun la ka di mwen kè an ni bèl pawol. Alos an di vat, é mi an fini pa maké ti moso adan pansé anmwen.
Sé mo la sa soti lèw vwè an vini a chanjé koté twa fwa adan lanné la. An soti Pawi mwen té alé rété an bwa a la Fwans. Dè bwa a la Fwans an désann Kalaoukéra pou an viwé monté anlè on mon an laliwondi a Pawi.
Malgwé sa moun ka di, kèlkanswa la ou yé, la vi ka déwoulé menm jan ba tout moun. Lè ou Pawi ou ka di sa méyè la kanpagn, lè ou an Fwans ou ka di kè viv a Kalaoukéra sé on chans. Lè ou Kalaoukéra ou ka santi kè an Fwans sé la biten la bon.
An final di kont, ki Pawi, ki bwa Fwans, ki Kalaoukéra, ki laliwondi a Pawi sé on bèl Ritounèl bèl.
Mon chè vini gadé sa, li sa, é wi sa avè mwen, é ben Doum !

Biographie de Sony Coppry

Non anmwen sé Sony Coppry, an sé ti boug Routiyé. An ni tout fanmi anmwen ka rété Kalaoukéra.
An kité ti lilèt la ka fè on moman tan, menm two lontan. Mé, an fièw dè la an soti, pas sé Routiyé é moun Routiyé ki fè mwen.

Articles associés

Aucun article n'est associé à cet ouvrage.

Avis des lecteurs

Aucun avis n'a été déposé pour cet ouvrage, vous pouvez ecrire un commentaire sur cet ouvrage.

Mots clés

Utilisez un espace pour separer vos mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.